Friday, September 27, 2013

கருங்கல்லிலான பஞ்சதள இராஜகோபுர பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு சித்தி விநாயகனின் துணை கொண்டு மிகவும் சிறப்பான முறையில் நடைபெருகிறது.