Monday, January 20, 2014

திருவெண்காட்டில் பஞ்சதள இராஜகோபுர கட்டுமான பணிகளின் தற்போதைய நிலை .. 20/01/2014 (படங்கள்)


திருவெண்காட்டில் பஞ்சதள இராஜகோபுர கட்டுமான பணிகளில் கருங்கல்லிலான கட்டுமான பணிகள் நிறைவடையும் நிலையில் உள்ளன மேலும் படங்கள் இணைப்பு....